Novi kompjuteri u kabinetu Informatike

11 Januara, 2022

Kontinuirani rad na stvaranju još boljih uslova za rad i ugodne klime za realizaciju nastavnih sadržaja se nastavlja.

Direktor naše škole, Arif Ćelović, izvršio je nabavku pet računara za kabinet Informatike, ukupne vrijednosti od 5.000 KM. Sredstva za kompjutere su obezbijeđena od vlastitih sredstava škole.

Učenici su im se veoma obradovali!

Zadnji članci