Naši maturanti uspješno položili ispite Eksterne mature

21 Juna, 2022

Završni ispiti na kraju osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja polažu se iz tri nastavna predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Engleski jezik i Matematika u vidu testova koji su isti za sve učenike završnog razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Ispiti su organizovani u dane 16. i 17.6.2022. godine.

U našoj školi, dobra organizacija potpomogla je lijepu atmosferu u kojoj su naši maturanti pokazali šta sve znaju.

Zahvaljujemo se kolegicama i kolegama iz Desete osnovne škole, koji su pregledali testove, na korektnoj i profesionalnoj saradnji.