Tradicija mevluda u BiH

20 Oktobra, 2022

Mevludi su bili i ostali tradicionalni izvori duhovnosti koji su napajali generacije muslimana ljubavlju prema Allahovom miljeniku, Muhammedu s.a.v.s.

U protekloj sedmici učenici naše nastavnice Islamske vjeronauka, Lejle Husić, potrudili su se da časovi vjeronauke budu protkani stihovima mevluda, ilahijama, kasidama, recitacijama i hadisima čije su mudre poruke vodilja i putokaz ka istinskim vrijednostima.