Revidirana bodovna rang-lista nastavnik, stručnih saradnika i saradnika – Historija

26 Juna, 2023

Revidirana bodovna rang-lista nastavnik, stručnih saradnika i saradnika – Historija.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://osprvail.edu.ba/wp-content/uploads/2023/06/Image_20230626_0011.pdf