Vijeće roditelja

 • PREDSTAVNICI  VIJEĆA  RODITELJA PRVE OSNOVNE ŠKOLE

   

  R/b

  ODJELJENJE

  IME I PREZIME

  1 I-1 Hadžiomerović Nađa
  2 I-2 Isaković Senaid
  3 I-3 Đešević Sanela
  4 I-4 Šabić Samra
  5 II-1 Kečo Aida
  6 II-2 Đozo Alisa
  7 II-3 Medović Mevlija
  8 III-1 Begunić Nedim
  9 III-2 Butković Refija
  10 III-3 Dalal Midhat
  11 III-4 Umihanić Alisa
  12 IV-1 Kešmer Azra
  13 IV-2 Terzo Emina
  14 IV-3 Šarić Ćazim
  15 V-1 Hrvo Muamer
  16 V-2 Šoto Koprdža Sejdefa
  17 V-3 Zukanović Elma
  18 VI-1 Muminović Jasmina
  19 VI-2 Alajbegović Haris
  20 VI-3 Kunovac Amir
  21 VII-1 Spahić Sabina
  22 VII-2 Muhović Denis
  23 VII-3 Mujović Senada
  24 VII-4 Lindov Edina
  25 VIII-1 Gojak Selma
  26 VIII-2 Avidić Mediha
  27 VIII-3 Rapa Imad
  28 IX-1 Terzić Alma
  29 IX-2 Ljevo Aida
  30 IX-3 Logić Renata

   

   

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co