Rukovodni radnici i stručni saradnici

 •  

  RUKOVODNI RADNICI I STRUČNI SARADNICI

  1.  

  Ćelović Arif

  DIREKTOR

  1.  

  Ćesko Alija

  POMOĆNIK DIREKTOR

  1.  

  Hadrović Senadija

  PEDAGOG

  1.  

  Gojak Munir

  BIBLIOTEKAR

  1.  

  Mehmedspahić Alisa

  PSIHOLOG

  1.  

  Trako Elma

  SEKRETAR

  1.  

  Porović Selma

  SAMOSTALNI REFERENT ZA PLAN I ANALIZU

  1.  

  Destanović Amra

  OPERATER U POC