Rukovodni radnici i stručni saradnici

 •  

  RUKOVODNI RADNICI I STRUČNI SARADNICI

  1.  

  Ćelović Arif

  DIREKTOR

  1.  

  Ćesko Alija

  POMOĆNIK DIREKTOR

  1.  

  Hadrović Senadija

  PEDAGOG

  1.  

  Gojak Munir

  BIBLIOTEKAR

  1.  

  Mehmedspahić Alisa

  PSIHOLOG