Rukovodni radnici i stručni saradnici

 • Ćelović Arif

  DIREKTOR

  Pohara Azra

  POMOĆNIK DIREKTORA

  Hadrović Senadija

  PEDAGOG

  Gojak Munir

  BIBLIOTEKAR

  Hajdarević Saib

  SOCIJALNI RADNIK

  Babić Emina

  RADNIK U  PRODUŽENOM BORAVKU

  Ferhatović Kenana

  ASISTENT U NASTAVI

  Begić Edisa

  ASISTENT U NASTAVI

  Šabaredžović Sabina

  PSIHOLOG

  Trako Elma

  SEKRETAR

  Porović Selma

  SAMOSTALNI REFERENT ZA PLAN I ANALIZU

  Destanović Amra

  OPERATER U POC