Školski odbor

  • Sastav Školskog odbora:

    1. Verica Mušović V.D. predsjednika, predstavnik Ministarstva za odgoj i obrazovanje
    2. Sabina Bašić član , predstavnik Općine Ilidđa
    3. Čazim Šarić član, predstavnik roditelja
    4. Jasmin Mujić član, predstavnik  radnika škole