Odjeljenjske starješine u školskoj 2019/2020.godini

  Odjeljenje
Odjeljenjski starješina         
I-1
Mulavdić Ramiz
I-2
Smajlović Jasminka
I-3
Šuvalija Adisa
II-1
Bajramović Amira
II-2
Muratović Alma
II-3
Mulagić Munevera            
II-4
Peljto Amera
III-1
Zagorac Adelita   
III-2
Kuldija Elma
III-3
Velić Zada
IV-1
Brđanin Mirela
IV-2
Belko Mersiha
IV-3
Hasanović Amela
IV-4
Memić Nermina
V-1
Hajdarević Selma
V-2
Jakubović Dalila
V-3
Gegić Esad
VI-1
Koldžić Vildana
VI-2
Pašalić Sabina
VI-3
Sejfić Samir
VII-1
Mujanović Murisa
VII-2
Mujić Jasmin
VII-3
Prljača Sead
VIII-1
Hukara Redžo
VIII-2
Džubur Sanida
VIII-3
Pirić Emina
VIII-4
Dubak Bogdanka
IX-1
Pohara Azra
IX-2
Spirijan Irma
IX-3
Podžić Enver
 

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co