Razrednici u školskoj 2021/2022.godini

I-1 – Zagorac Adelita

I-2 – Kuldija Elma

I-3 – Hajdarević Selma

 

II-1 – Brđanin Mirela

II-2 – Memić Nermina

II-3 – Kereš Dženana

 

III-1 – Mulavdić Ramiz

III-2 – Smajlović Jasminka

III-3 – Šuvalija Adisa

 

IV-1 – Bajramović Amira

IV-2 – Muratović Alma

IV-3 – Mulagić Munevera

IV-4 – Belko Mersiha

 

V-1 – Pirić Emina

V-2 – Hukara Rovčanin Berina

V-3 – Velić Zada

 

VI-1 – Buljubašić Indira

VI-2 – Hukara Ređo

VI-3 – Pohara Azra

VI-4 – Gegić Esad

 

VII-1 – Dubak Bogdanka

VII-2 – Spirijan Irma

VII-3 – Kreović Sabaheta

 

VIII-1 – Srebrenica Halida

VIII-2 – Dedović Mustafa

VIII-3 – Sejfić Samir

 

IX-1 – Drpljanin Elma

IX-2 – Mujić Jasmin

IX-3 – Džubur Begumić Samira