Predmetna nastava

Upoznajte naše osoblje
 • PREDMETNA NASTAVA

   

  1.        

  Mujičić Mevla

  Bosanski jezik
  2.        

  Rašljanin Edina

  Bosanski jezik/               
  3.        

  Prljača Sead

  Bosanski jezik
  4.        

  Behmen Voloder Amela

  Engleski jezik
  5.        

  Žerajić Žana

  Engleski jezik
  6.        

  Dubak Bogdanka

  Engleski jezik
  7.        

  Pirić Emina

  Njemački jezik i ZŽS
  8.        

  Zejnilović Selma

  Njemački jezik

  9.        

  Hukara Redžo Matematika
  10.     

  Agović Remzija

  Matematika
  11.     

  Spirjan Irma

  Matematika
  12.     

  Pohara Azra

  Muzička kultura/  ZŽS/    
  13.      Sejfić Samir Tjelesni i zdravstveni odgoj/Zdravi životni stilovi
  14.     

  Muhović Enis

  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  15.     

  Begić-Čoko Dževada

  Biologija
  16.      Dedović Mustafa Hemija/Kultura življenja/ Građansko obrazovanje
  17.     

  Pljakić Sabahet

  Fizika
  18.     

  Mujanović Murisa

  Historija
  19.     

  Podžić Enver

  Geografija/ Zdravi životni stilovi
  20.     

  Pintol Ramiza

  Informatika
  21.     

  Mujić Jasmin

  Tehnička kultura
  22.     

  Krvavac Alma

  Osnovi tehnike/ Tehnička kultura
  23.     

  Babić Emina

  Produženi boravak
  24.     

  Džubur Begunić Sanida

  Bosanski jezik/  
  25.     

  Zaganjor Ramadan

  Vjeronauka
  26.     

  Islamović Erol

  Likovna kultura             
  27.     

  Suljević Mehdija

  Likovna kultura
  28.     

  Kerović Sabaheta

  Turski jezik
  29.     

  Ikanović Naida

  Turski jezik
  30.

  Bijelić Adha

  Engleski jezik
  31.

  Čatović Selma

  Biologija
  32.

  Pašalić Sabina

  Vjeronauka
  33. 

  Selimović Arnela

  Historija

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co