Predmetna nastava

Upoznajte naše osoblje
 • PREDMETNA NASTAVA

  1.        

  Mujičić Mevla

  Bosanski jezik

  2.        

  Rašljanin Edina

  Bosanski jezik/               

  3.        

  Prljača Sead

  Bosanski jezik

  4.        

  Behmen Voloder Amela

  Engleski jezik

  5.        

  Žerajić Žana

  Engleski jezik

  6.        

  Dubak Bogdanka

  Engleski jezik

  7.        

  Pirić Emina

  Njemački jezik i ZŽS

  8.        

  Zejnilović Selma

  Njemački jezik

  9.        

  Hukara Redžo

  Matematika

  10.     

  Agović Remzija

  Matematika

  11.     

  Spirjan Irma

  Matematika

  12.     

  Pohara Azra

  Muzička kultura/  ZŽS/    

  13.     

  Sejfić Samir

  Tjelesni i zdravstveni odgoj/Zdravi životni stilovi

  14.     

  Muhović Enis

  Tjelesni i zdravstveni odgoj

  15.     

  Begić-Čoko Dževada

  Biologija

  16.     

  Dedović Mustafa

  Hemija/Kultura življenja/ Građansko obrazovanje

  17.     

  Pljakić Sabahet

  Fizika

  18.     

  Mujanović Murisa

  Historija

  19.     

  Podžić Enver

  Geografija/ Zdravi životni stilovi

  20.     

  Pintol Ramiza

  Informatika

  21.     

  Mujić Jasmin

  Tehnička kultura

  22.     

  Krvavac Alma

  Osnovi tehnike/ Tehnička kultura

  23.     

  Babović Mevlida

  Vjeronauka

  24.     

  Babić Emina

  Produženi boravak

  25.     

  Mršo Senada

  Produženi boravak

  26.     

  Džubur Begunić Sanida

  Bosanski jezik/               

  27.     

  Kurtović Edina

  Bosanski jezik/               

  28.     

  Zaganjor Ramadan

  Vjeronauka

  29.     

  Islamović Erol

  Likovna kultura

  30.     

  Suljević Mehdija

  Likovna kultura

  31.     

  Kerović Sabaheta

  Turski jezik

  32.     

  Zulović Enisa

  Geografija

  33.     

  Mustafić Sanela

  Biologija

  34.     

  Ikanović Naida

  Turski jezik

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co