Kontakt

Budimo u kontaktu
  • Adresa škole

   Mala aleja 15
   71210 Ilidža
   Bosna i Hercegovina

  • Telefon & E-mail

   Tel: +387 33 639575
   Fax: +387 33 639574
   posili@bih.net.ba

  • Direktor škole - Arif Ćelović

   Tel: +387 33 586 676
   +387 33 761 350
   Email: arifcelovicprva@gmail.com

  • Pomoćnik direktora – Azra Pohara

   Tel: +387 33 761 351
   Email: posili@bih.net.ba

  • Pedagog / psiholog škole – Senadija Hadrović

   Tel: +387 33 586 270
   Email: sena.adrovic@gmail.com

  • Sekretar škole – Elma Trako

   Tel: +387 33 639 575
   Email: posili@bih.net.ba

  • Računvodstvo škole – Selma Porović

   Tel: +387 33 586 272
   Email: posili@bih.net.ba