Administrativno i tehničko osoblje

 • RADNICI TEHNIČKE, HIGIJENSKE I SIGURNOSNE SLUŽBE

  Trako Elma

  SEKRETAR

  Porović Selma

  SAMOSTALNI REFERENT ZA PLAN I ANALIZU

  Destanović Amra

  OPERATER U POC

  Žilić Sehadin

  DOMAR

  Mulavdić Fatima

  SERVIRKA

  Hadžić Nevresa

  SPREMAČICA

  Kožar Bajrama

  SPREMAČICA

  Bozalija Hata

  SPREMAČICA

  Tabaković Nusreta

  SPREMAČICA

  Hebibović Sabira

  SPREMAČICA

  Cviko Maida

  SPREMAČICA

  Memić Smajo

  DNEVNI ČUVAR

  Lihovac Safet

  DNEVNI ČUVAR