Tehničko osoblje

 • RADNICI TEHNIČKE, HIGIJENSKE I SIGURNOSNE SLUŽBE

   

  Memić Smajo

  DNEVNI ČUVAR

   

  Avdić Amir

  DNEVNI ČUVAR

   

  Žilić Sehadin

  DOMAR

   

  Mulavdić Fatima

  SERVIRKA

   

  Kožar Bajrama

  SPREMAČICA

   

  Hebibović Sabira

  SPREMAČICA

   

  Sipović Aida

  SPREMAČICA

   

  Cviko Maida

  SPREMAČICA

   

  Hadžić Nevresa

  SPREMAČICA

   

  Bubregović Zirada

  SPREMAČICA

   

  Efendić Merisa

  SPREMAČICA