Tehničko osoblje

 • RADNICI TEHNIČKE, HIGIJENSKE I SIGURNOSNE SLUŽBE

  Trako Elma

  SEKRETAR

  Destanović Amra

  OPERATER U POC

  Žilić Sehadin

  DOMAR

  Mulavdić Fatima

  SERVIRKA

  Ćurevac Aida

  HIGIJENIČAR

  Čustović Naza

  HIGIJENIČAR

  Bozalija Hata

  HIGIJENIČAR

  Cviko Maida

  HIGIJENIČAR

  Ibro Bojčić

  DNEVNI ČUVAR