Tehničko osoblje

 • RADNICI TEHNIČKE, HIGIJENSKE I SIGURNOSNE SLUŽBE

     
     
     

  Žilić Sehadin

  DOMAR

  Mulavdić Fatima

  SERVIRKA

  Hadžić Nevresa

  SPREMAČICA

  Kožar Bajrama

  SPREMAČICA

  Bozalija Hata

  SPREMAČICA

  Tabaković Nusreta

  SPREMAČICA

  Hebibović Sabira

  SPREMAČICA

  Cviko Maida

  SPREMAČICA

  Memić Smajo

  DNEVNI ČUVAR

  Lihovac Safet

  DNEVNI ČUVAR