Vijeće učenika

 • PREDSTAVNICI VIJEĆA UČENIKA PRVE OSNOVNE ŠKOLE 2017/2018.

  Vijeće učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole .Vijeće učenika čini po jedan učenik od trećeg do devetog razreda.U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju funkcija vijeća učenika je:

  • Promovisanje interesa škole u zajednici na čijem području se nalazi škola,
  • Prezentiranje stavova učenika Nastavničkom vijeću i Školskom odboru,
  • Podsticanje angažovanosti učenika u radu škole,
  • Informisanje  Nastavničkog vijeća i Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocijeni da je to   potrebno ili po njihovom zahtjevu, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje škole.

  VIJEĆE UČENIKA

  R/B

  RAZRED I ODJELJENJE

  IME I PREZIME UČENIKA/CE

  1.

  IV – 1

  Ishak Mahmutović

  2.

  IV – 2

  Bakir Kiseljaković

  3.

  IV – 3

  Zukanović Amna

  4.

  V – 1

  Dragolovčanin Ismail

  5.

  V – 2

  Hajdarpašić Adnan

  6.

  V – 3

  Alem Hodžić

  7.

  VI – 1

  Zulović Amatullah

  8.

  VI – 2

  Muhović Nađa

  9.

  VI – 3

  Zec Tajla

  10.

  VI – 4

  Rastoder Džana

  11.

  VII – 1

  Trgo Tarik

  12.

  VII – 2

  Nezirić Kerim

  13.

  VII – 3

  Čubrilo Jasmin

  14.

  VIII – 1

  Buzar Tarik

  15.

  VIII – 2

  Ljevo Nejra

  16.

  VIII – 3

  Oković Remza

  17.

  IX – 1

  Hodžić Ema

  18.

  IX – 2

  Neletovac Aida

  19.

  IX – 3

  Hasković Amar

  20.

  IX – 4

  Žujo Bakir