Vijeće učenika

 • PREDSTAVNICI VIJEĆA UČENIKA PRVE OSNOVNE ŠKOLE 2017/2018.

  Vijeće učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole .Vijeće učenika čini po jedan učenik od trećeg do devetog razreda.U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju funkcija vijeća učenika je:

  • Promovisanje interesa škole u zajednici na čijem području se nalazi škola,
  • Prezentiranje stavova učenika Nastavničkom vijeću i Školskom odboru,
  • Podsticanje angažovanosti učenika u radu škole,
  • Informisanje  Nastavničkog vijeća i Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocijeni da je to   potrebno ili po njihovom zahtjevu, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje škole.

  VIJEĆE UČENIKA

   

  R/B

  RAZRED I ODJELJENJE

  IME I PREZIME UČENIKA/CE

  1.

  IV-1

  Hadžihasanović Hana

  2.

  IV-2

  Đukić Mirela

  3.

  IV-3

  Lugušić Lamija

  4.

  IV-4

  Mahmutović Ajša

  5.

  V-1

  Hukara Adna

  6.

  V-2

  Malićević Ajša

  7.

  V-3

  Aganlić Ajla

  8.

  VI-1

  Zukanović Asja

  9.

  VI-2

  Zahirović Medina

  10.

  VI-3

  Hajrović Naida

  11.

  VI-4

  Husić Rijana

  12.

  VII-1

  Baždar Sarah

  13.

  VII-2

  Gradišić Omar

  14.

  VII-3

  Mušić Hana

  15.

  VIII-1

  Čaušević Adnan

  16.

  VIII-2

  Čaušević Amin

  17.

  VIII-3

  Mrkulić Adian

  18.

  IX-1

  Brezac Ena

  19.

  IX-2

  Hajdarpašić Adnan

  20.

  IX-3

  Alihodža Adna