Vijeće učenika

 • PREDSTAVNICI VIJEĆA UČENIKA PRVE OSNOVNE ŠKOLE 2017/2018.

  Vijeće učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole .Vijeće učenika čini po jedan učenik od trećeg do devetog razreda.U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju funkcija vijeća učenika je:

  • Promovisanje interesa škole u zajednici na čijem području se nalazi škola,
  • Prezentiranje stavova učenika Nastavničkom vijeću i Školskom odboru,
  • Podsticanje angažovanosti učenika u radu škole,
  • Informisanje  Nastavničkog vijeća i Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocijeni da je to   potrebno ili po njihovom zahtjevu, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje škole.

  VIJEĆE UČENIKA

  1. Lamija ovnović IV-1
  2. Jasmina Dulić IV-2
  3. Iaris Nukić IV-3
  4. Ajlin Husić V-1
  5. Amela Šabić V-2
  6. Lamija Lugušić V-3
  7. Ajša Mahmutović V-4
  8. Ajna Zjajo VI-1
  9. Merjem Hadžohasanović VI-2
  10. Eman Zolj VI-3
  11. Anur Musić VII-1
  12. Nejla Petrović VII-2
  13. Mahir Logić VII-3
  14. Rijana Husić VII-4
  15. Sarah Baždar VIII-1
  16. Omar Gradišić VIII-2
  17. Džejna Husić VIII-3
  18. Ishak mahmutović IX-1
  19. Amin Čaušević IX-2
  20. Lamija Krajinić IX-3