Javne Nabavke


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU (optimized)

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD PRIVREMENOG FINANSIRANJA U PERIODU OD 01.01.2023. GODIN DO 31.03.2023. GODINE

09.11.2022. – ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKE ZA 2022. GODINU

09.11.2022. – IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2022. GODINU

21.07.2022. – IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2022. GODINU

30.03.2022. – IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2022. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2022. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKE ZA 2022. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKE ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2020. godinu

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKE ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVKE ZA 2019. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU