Spisak zaposlenih za 2022/2023. godinu

 •  

  SPISAK ZAPOSLENIH

   

   

   

   

  1

  Bajramović Amira

  Razredna nastava

  2

  Mulagić Munevera

  Razredna nastava

  3

  Belko Mersiha

  Razredna nastava

  4

  Zagorac Adelita

  Razredna nastava

  5

  Kuldija Elma

  Razredna nastava

  6

  Hajdarević Selma

  Razredna nastava

  7

  Brđanin Mirela

  Razredna nastava

  8

  Memić Nermina

  Razredna nastava

  9

  Kereš Dženana

  Razredna nastava

  10

  Đelilović Mehmed

  Razredna nastava

  11

  Smajlović Jasminka

  Razredna nastava

  12

  Šuvalija Adisa

  Razredna nastava

  13

  Muratović Alma

  Razredna nastava

  14

  Đipa Nizama

  Razredna nastava

  15

  Hulusić Ema

  Bosanski jezik

  16

  Džubur Begunić Sanida

  Bosanski jezik

  17

  Buljubašić Indira

  Bosanski jezik

  18

  Drpljanin Elma

  Engleski jezik

  19

  Behmen Voloder Amela

  Engleski jezik

  20

  Dubak Bogdanka

  Engleski jezik

  21

  Pirić Emina

  Njemački jezik

  22

  Hukara Redžo

  Matematika

  23

  Spirjan-Hajdarević Irma

  Matematika-informatika

  24

  Šabaredžović Ifet

  Matematika

  25

  Pljakić Sabahet

  Fizika

  26

  Dedović Mustafa

  Hemija/Kultura življenja/ građansko

  27

  Vejselović Kadrija

  Biologija

  28

  Podžić Enver

  Geografija

  29

  Mujanović Murisa

  Historija

  30

  Pintol Ramiza

  Informatika-emis odgovorna osoba

  31

  Mujić Jasmin

  Tehnička kultura/Osnove tehnike

  32

  Strojil Sead

  Tehnička kultura

  33

  Pohara Azra

  Muzička kultura/hor i orkestar/    

  34

  Sejfić Samir

  Tjelesni i zdravstveni odgoj

  35

  Gegić Esad

  Tjelesni i zdravstveni odgoj

  36

  Husić Lejla

  Vjeronauka

  37

  Omerbegović Kerim

  Informatika

  38

  Srebrenica Halida

  Njemački jezik

  39

  Kerović Sabaheta

  Turski jezik/DKR/ZŽS

  40

  Ćelović Naida

  Turski jezik/zdravi životni stilovi/DKR

  41

  Islamović Erol

  Likovna kultura/estetsko

  42

  Ivković Bešić Senka

  Likovna kultura

  43

  Balaš Amina

  Biologija

  44

  Zaganjor Ramadan

  Vjeronauka

  45

  Ćelović Arif

  DIREKTOR

  46

  Ćesko Alija

  POMOĆNIK DIREKTOR

  47

  Hadrović Senadija

  PEDAGOG

  48

  Gojak Munir

  BIBLIOTEKAR

  49

  Hajdarević Saib

  SOCIJALNI RADNIK

  50

  Babić Emina

  RADNIK U  PRODUŽENOM BORAVKU

  51

  Ferhatović Kenana

  ASISTENT U NASTAVI

  52

  Begić Edisa

  ASISTENT U NASTAVI

  53

  Šabaredžović Sabina

  PSIHOLOG

  54

  Trako Elma

  SEKRETAR

  55

  Porović Selma

  SAMOSTALNI REFERENT ZA PLAN I ANALIZU

  56

  Destanović Amra

  OPERATER U POC

  57

  Memić Smajo

  DNEVNI ČUVAR

  58

  Avdić Amir

  DNEVNI ČUVAR

  59

  Žilić Sehadin

  DOMAR

  60

  Mulavdić Fatima

  SERVIRKA

  61

  Kožar Bajrama

  SPREMAČICA

  62

  Hebibović Sabira

  SPREMAČICA

  63

  Sipović Aida

  SPREMAČICA

  64

  Cviko Maida

  SPREMAČICA

  65

  Hadžić Nevresa

  SPREMAČICA

  66

  Bubregović Zirada

  SPREMAČICA

  67

  Efendić Merisa

  SPREMAČICA

Zadnji članci