• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Javne Nabavke

Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10


Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2024. godinu (Druga izmjena)

Prva izmjena/dopuna nabavki za 2024. godinu

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

Plan javnih nabavki – četvrta izmjena i dopuna za 2023. godinu

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023.godinu (Četvrta izmjena)

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023.godinu (Treća izmjena)

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023.godinu (Druga izmjena)

Plan javnih nabavki – druga izmjena i dopuna za 2023. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2023.godinu

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD PRIVREMENOG FINANSIRANJA U PERIODU OD 01.01.2023. GODIN DO 31.03.2023. GODINE

09.11.2022. – ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKE ZA 2022. GODINU

09.11.2022. – IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2022. GODINU

21.07.2022. – IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2022. GODINU

30.03.2022. – IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2022. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2022. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKE ZA 2022. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKE ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2020. godinu

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKE ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVKE ZA 2019. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU