• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Školski odbor

Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10

1. Verica Mušović – Predsjednica školskog odbora
2. Sabina Mašić – član školskog odbora
3. Ćazim Šarić – član školskog odbora
4. Jasmin Mujić – član školskog odbora