• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Stručni saradnici

Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10

1. Hadrović Senadija – pedagog
2. Šabaredžović Sabina – psiholog
3. Hajdarević Saib – socijalni radnik
4. Gojak Munir – bibliotekar