• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Uprava škole

Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10

Uprava škole:

1. Šuvalija Adisa – direktorica škole
2. Đipa Nizama – pomoćnik direktora
3. Trako Elma – sekretar
4. Hrustemović Gasal Elma – samostalni referent za plan i analizu
5. Porović Selma – samostalni referent za plan i analizu
6. Destanović Amra – operater u poc