• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Predmetna nastava

Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Hulusić Ema Bosanski jezik
Džubur Begunić Sanida Bosanski jezik
Buljubašić Indira Bosanski jezik
Drpljanin Elma Engleski jezik
Behmen Voloder Amela Engleski jezik
Dubak Bogdanka Engleski jezik
Pirić Emina Njemački jezik
Hukara Redžo Matematika
Spirjan-Hajdarević Irma Matematika-informatika
Šabaredžović Ifet Matematika
Pljakić Sabahet Fizika
Dedović Mustafa Hemija/Kultura življenja/ građansko
Vejselović Kadrija Biologija
Podžić Enver Geografija
Mujanović Murisa Historija
Pintol Ramiza Informatika-emis odgovorna osoba
Mujić Jasmin Tehnička kultura/Osnove tehnike
Strojil Sead Tehnička kultura
Pohara Azra Muzička kultura/hor i orkestar/
Sejfić Samir Tjelesni i zdravstveni odgoj
Gegić Esad Tjelesni i zdravstveni odgoj
Husić Lejla Vjeronauka
Omerbegović Kerim Informatika
Srebrenica Halida Njemački jezik
Kerović Sabaheta Turski jezik/DKR/ZŽS
Ćelović Naida Turski jezik/zdravi životni stilovi/DKR
Islamović Erol Likovna kultura/estetsko
Ivković Bešić Senka Likovna kultura
Balaš Amina Biologija
Zaganjor Ramadan Vjeronauka