• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

U Švicarskoj pokrenuta nastava na bosanskom jeziku

  • Home
  • U Švicarskoj pokrenuta nastava na bosanskom jeziku
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
U Švicarskoj pokrenuta nastava na bosanskom jeziku

U regionu Basel u Švicarskoj pokrenuta je nastava na bosanskom jeziku, u okviru Bošnjačkog kulturnog centra (BKC) Basel. Zbog velikog interesa , već za august ove godine, planiran upis većeg broja učenika, samim time i proširenje projekta.

Predsjednik Bošnjačkog kulturnog centra Basel Almir Mešanović uručio je poziv direktorici škole Adisi Šuvalija i nastavnici Adeli Lihovac koja je svojim aktivnim radom u istom projektu povezala ove dvije zemlje, da dodju u posjetu školi .

Naša poveznica ogleda se u ideji buduće saradnje i povezivanja generacija učenika koji žive u ove dvije zemlje.

Kroz ove susrete cilj nam je pokušati da povežemo tu omladinu u dijaspori sa domovinom tako da oni mogu ostvariti razne saradnje, na poslovnom i na drugim planovima. Učenici naše škole prvi su budući učesnici ljetnog kampa koji će biti u organizaciji BKC-a.

Inicijativa za otvaranje bosanskih škola pokrenuta je nakon otvaranja Centra u junu 2022. godine. Sa upisom učenika krenuli su nakon što su dobili dozvole kantonalnih vlasti u Švicarskoj.

Radi se o djeci koja prvi put pohađaju nastavu na bosanskom jeziku. Djeca su rođena u Švicarskoj, kao i roditelji većine te djece.