Ministarstvo odgoja i obrazovanja i Općina Ilidža na zajedničkom projektu za Prvu osnovnu školu

11 Januara, 2022

Na inicijativu direktora naše škole, a cijeneći rezultate koje Prva osnovna škola Ilidža postiže u radu sa učenicima, Vlada KS, ministrica Naida Hota Muminović i općinski načelnik Nermin Muzur združenim snagama su obezbijedili sredstva kojima će se sanirati mokri čvorovi u školskoj zgradi.

Direktor škole i načelnik Muzur potpisali su sporazum vrijedan 120.000 KM.

U vrijeme kad se izrazita pažnja posvećuje higijensko – epidemiološkim mjerama, uređenje sanitarnih prostorija će nam umnogome olakšati brigu za zdravlje učenika, u čije ime se toplo zahvaljujemo.

Nama iz Prve ostaje da nastavimo vrijedno i predano raditi, na dobrobit naših učenika i cijele zajednice.

Zadnji članci