• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

No Title

Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10

Likovni i literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola Ilidže
JOB „UNIJA VETERANA“ RASPISUJE

“Konkurs likovnog i literarnog stvaralaštva za učenike osnovnih i srednjih škola općine Ilidža”

Ideja o realizaciji konkursa na kojem bi se svojim likovnim i literarnim radovima predstavili učenici osnovnih i srednjih škola koje egzistiraju na području općine Ilidža, nastala je iz želje da se našim najmlađim i nešto starijim umjetnicima, koji svoje misli i osjećanja vole iskazati riječju ili crtežom da prilika, motivacija i afirmacija da to učine i izvan svojih školskih zgrada i učionica.

Likovni radovi:

učenici od I-IX razreda osnovne škole- Tema: DJECA I DOMOVINA

Literarni radovi:

– učenici od III – V razreda osnovne škole – Tema: MOJA ILIDŽA

– učenici od VI – IX razreda osnovne škole – Tema: IZ MENE IZVIRE BOSNA

Pravila Konkursa

– Rok za dostavljanje radova: 3.2.2023. godine

– Likovni radovi se dostavljaju u Spomen – sobu 4. viteške motorizovane i 102 motorizovane brigade (Hrasnička cesta, zgrada kina „Igman“, svakim radnim danom od 10-14 sati. Nema ograničenja po pitanju tehnika rada.

– Osnovne škole dostavljaju do 10 likovnih radova u obje kategorije (najviše 20 radova po školi).

Na poleđini rada potrebno je napisati sljedeće podatke: ime i prezime, razred, škola, predmetni nastavnik/ca

Literarni radovi, lektorisani i pisani fontom Times New Roman 12 se dostavljaju na e-mail: buljubasicindira1@gmail.com

Osnovne škole dostavljaju do 10 literarnih radova u obje kategorije (najviše 20 radova po školi).

Uz rad je potrebno dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, razred, škola, predmetni nastavnik/ca. U planu je izrada publikacije posvećene radovima sa ovog Konkursa.

Tri prvoplasirana rada u svakoj kategoriji očekuju nagrade!!