• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

No Title

Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10

S obzirom na pozitivna iskustva i povratne informacije o realizaciji eksterne mature u školskoj 2022/2023. godini, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje se odlučilo da Ispitne kataloge pitanja za polaganje eksterne mature koji su objavljeni u augustu 2022. koristi i za pripreme u školskoj 2023/2024. godini.

Testovi na eksternoj maturi će biti kreirani isključivo od zadataka iz Ispitnih kataloga pitanja. Svi objavljeni Ispitni katalozi pitanja su recenzirani, u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 25/18, 17/19 i 24/19), a možete ih pronaći na sljedećim linkovima:

Katalozi u .pdf formatu i dodaci za Engleski jezik

*   Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/bjk_hjk_sjk_katalog_eksterna_matura_2022_2023.pdf>
*   Katalog – Matematika<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/matematika_-_katalog.pdf>
*   Engleski jezik<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/engleski_jezik_-ispitni_katalog_pitanja.pdf>
*
*   Listening 1<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/1._stop_wasting_time.mp3>
*   Listening 2<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/2._a_trip_to_remember.mp3>
*   Listening 3<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/3._aqua_park_information.mp3>
*   Listening 4<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/4._missing_a_class.mp3>
*   Listening 5<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/5._how_my_town_has_changed.mp3>

Interaktivni katalozi:

*   Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/katalog/Katalog_iz_BJK_HJK_SJK/index.html>
*   Engleski jezik<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/katalog/Katalog_iz_Engleskog_jezika/index.html>
*   Matematik<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/katalog/Ispitni_katalog_za_polaganje_Eksterne_mature_iz_Matematike/index.html>a
*

TERMINI POLAGANJA:

12.06. i 13.06. 2024. godine

*

KALENDAR AKTIVNOSTI:

LINK<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/KALENDAR%20%202024.%20AKTIVNOSTI.pdf>

ODLUKA O ORGANIZACIJI I PROVOĐENJU EKSTERENE MATURE U OSNOVNIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

LINK<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-08/Odluka%20o%20polaganju%20Eksterne%20mature.pdf>

PRAVILNIK I IZMJENE O POLAGANJU EKSTERNE MATURE

*   Pravilnik o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 25/18): https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/sluzbene_novine_25_18.pdf<https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/sluzbene_novine_25_18.pdf>
*   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 17/19): https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/sl.list_17-19.pdf
*   Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 24/19): https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/sl._novine_24-19.pdf

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo: LINK<https://mo.ks.gov.ba/eksternamatura>