• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Edukacija o borbi protiv trgovine ljudima

  • Home
  • Edukacija o borbi protiv trgovine ljudima
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Edukacija o borbi protiv trgovine ljudima

Mjesec mart u našoj školi je, između ostalog, bio i u znaku edukacije o borbi protiv trgovine ljudima.

Pored ostalih aktivnosti, naši vršnjački edukatori, Hana Mušić i Hamza Milišić, učenici VII-3 odjeljenja, uz edukaciju i podršku pedagogice naše škole, veoma uspješno realizirali su šest radionica u tri odjeljenja sedmog razreda, pod nazivom: „Prevencija trgovine ljudima“.

Zanimljiva je velika zainteresiranost svih učenika, učesnika ovog programa, što nam je pokazatelj da nastavimo sa ovim edukativnim programom i u narednim školskim godinama.