• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Naučili smo šta su stećci

  • Home
  • Naučili smo šta su stećci
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Naučili smo šta su stećci

U svom hrabrom koračanju prema novim saznanjima, učenici odjeljenja V4 tokom časa Bosanskog jezika i književnosti imali su najveću učionicu na svijetu.

U toj učionici su vidjeli i naučili šta su stećci, kakve su promjene u prirodi u jesen, sreli naše prvačiće sa njihovom učiteljicom Muneverom, ali i fudbalsku reprezentaciju naše domovine, što je i jedne i druge veoma obradovalo.