• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Ne ustručavaj se – prijavi nasilje!

  • Home
  • Ne ustručavaj se – prijavi nasilje!
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Ne ustručavaj se – prijavi nasilje!

Poštovani učenici i roditelji,

Naša škola vodi izuzetnu pažnju o prevenciji i sprečavanju bilo kakvog oblika nasilja.

U cilju prevencije nasilja i pružanja sistemske podrške učenicima nad kojima je počinjeno nasilje te učenicima koji su počinili nasilje, na web stranici škole kreirali smo obrazac za prijavu svih oblika nasilja.

Kako definišemo nasilje?

U skladu sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka i/ili odraslih učinjeno s ciljem povrijeđivanja neovisno o mjestu izvršenja.

Nasiljem među djecom i mladima smatra se:

– namjerno uzrokovani fizički napad u bilo kojem obliku (udaranje, guranje, gađanje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim predmetima, pljuvanje i slično, nezavisno da li je kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna ozljeda)

– psihičko i emocionalno nasilje izazvano ponavljanim ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece. Negativni postupci su naprimjer: nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje i isključivanje iz vršnjačke grupe kojoj pripada, širenje glasina, oduzimanje stvari ili novca, uništavanje ili oštećivanje djetetovih stvari, ponižavanje, naređivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj, kao i sva druga ponašanja počinjena od djeteta i mlade osobe kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i duševna bol ili sramota, bilo u neposrednoj komunikaciji ili putem društvenih mreža i informaciono- komunikacijske tehnologije (IKT).

  • Ne ustručavaj se prijaviti zlostavljanje!
  • Nemoj misliti da se to događa samo tebi – događa se mnogima i na svim mogućim mjestima.
  • Nemoj misliti da to zaslužuješ iz nekog razloga, ne moraš osjećati stid- nasilnici su ti koji imaju problem.
  • Potraži pomoć – ne suočavaj se sam/sama s ovim problemom!
  • Ne stidi se tražiti pomoć!
  • Obavezno o nasilju informiši roditelje/staratelja ili nekog u školi a oni će znati šta poduzeti.

Važna napomena: sve eventualne prijave nasilja su povjerljive prirode i niko ih ne može vidjeti sem ovlaštenih osoba u školi.