• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Nižu se radionice u okviru projekta “Škole kao zelene zone”

  • Home
  • Nižu se radionice u okviru projekta “Škole kao zelene zone”
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Nižu se radionice u okviru projekta “Škole kao zelene zone”

Učenici odjeljenja VI1 Prve osnovne škole Ilidža su kroz projekat “Škole kao zelene zone” pratili zagađenje zraka u Sarajevu (Monitoring zagađenja zraka u Sarajevu) u periodu od 06.02.-19.02.2023.

Prikupljajući određene parametre kao što su: temperatura, brzina vjetra, Index zagađenja zraka i slikajući nebo iznad Sarajeva uvijek sa istog mjesta izradili su anemometar – uređaj za mjerenje brzine vjetra.

Nakon prikupljenih podataka uradili su svoje prezentacije i zajedničke panoe.

Tokom rada učenici su došli do zaključka da je zagađenje zraka sve veće zbog toga što u odabranom periodu nije bilo padavina ni vjetra. Sunčani i lijepi dani su bili sa dosta visokim indexom zagađenja zraka, što štetno djeluje najviše na sistem organa za disanje (pluća).

Učenike je kroz ovu kreativno-edukativnu radionicu vodila nastavnica Amina Balaš.