• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

OBAVJEŠTENJE

  • Home
  • OBAVJEŠTENJE
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
OBAVJEŠTENJE

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Godišnjim programom rada škole za tekuću školsku godinu, sljedeća nastavna sedmica (11-15.10.2021.) će se za učenike od V-IX razreda realizovati po utvrđenom rasporedu časova i dužini nastavnog časa (45 minuta) po online modelu.