• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

  • Home
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za Rekonstrukciju i sanaciju produženog boravka u JU “Prva osnovna škola”.

Više informacija pogledajte na sljedećem linku: https://osprvail.edu.ba/wp-content/uploads/2022/06/scan1023.pdf