• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Poziv za upis djece u PRVI razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

  • Home
  • Poziv za upis djece u PRVI razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Poziv za upis djece u PRVI razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u periodu od 16.08.2021. godine do 31.08.2021. godine (augustovski upisni rok).

DOKUMENT ZA PRIJAVU DJETETA MOŽETE PREUZETI KLIKOM OVDJE.

II – U prvi razred školske 2021/2022. godine upisat će se djeca koja do 01.03.2021. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred te bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.
Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje Javne ustanove „Prve osnovne škole“ Ilidža obuhvata ulice školskog područja:

MZ Ilidža Centar, Lužani, Stup I, Stup II i Stupsko brdo

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, škola može upisati i učenike koji ne pripadaju navedenom školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 30/18).

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2021/2022. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2021/2022. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu škole: posili@bih.net.ba ili putem pošte na adresu: Mala aleja br. 15, 71210 Ilidža.

V- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti kada budu pozvani na testiranje djeteta kod pedagoga škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

• Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
• Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
• Cerifikat/uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova;
• CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području;

O terminima za testiranje djece, roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem ili putem e-maila.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/639-575 ili e-mail škole: posili@bih.net.ba

DOKUMENT ZA PRIJAVU DJETETA MOŽETE PREUZETI KLIKOM OVDJE.

Više detalja vezanih za upis možete pogledati na sljedećem linku: https://osprvail.edu.ba/wp-content/uploads/2021/08/scan0257.pdf