• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole

  • Home
  • Poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU DRUGI UPISNI ROK

Link za prijavu: https://osprvail.edu.ba/wp-content/uploads/2022/08/PRIJAVA-ZA-UPIS-PRVACICA-2022-2023-2.doc

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u AUGUSTU , u terminu od 15.08.2022. do 31.08.2022. godine. U izuzetno opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis uz opravdane razloge u augustovskom roku.

II – U prvi razred školske 2022/2023. godine će se upisati djeca koja do 01.03.2022. godine imaju navršenih 5 i po godina života.
Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, te smatra da je to u najboljem interesu djeteta.
Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje Javne ustanove „Prva osnovna škola” Ilidža obuhvata sljedeće ulice:
MZ Ilidža Centar, Lužani, Stup I, Stup II i Stupsko brdo
U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i učenike koji ne pripadaju navedenom školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

IV — Za upis djece u prvi razred školske 2022/2023. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/2023. godinu” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole posiligbih.net.ba ili putem pošte na adresu Mala aleja br. 15, 71210 Ilidža.

V- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji mogu dostaviti odmah u sekretarijat Škole ili putem pošte na adesu Škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole original ili ovjerena kopija.

– lzvod iz matične knjige rođenih;
– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
– Cenfikat/uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova;
– CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području — na uvid.

O terminina dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece če biti blagovremeno obaviješteni putem telefona i internet stranice Škole, ili na neki drugi način koji roditelji/staratelji predlože prilikom upisa djeteta.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/639-575 ili e-mail posili@bih.net.ba