• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Poziv za upis djece u prvi razred za školsku 2023/2024. godine

 • Home
 • Poziv za upis djece u prvi razred za školsku 2023/2024. godine
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Poziv za upis djece u prvi razred za školsku 2023/2024. godine

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u  AUGUSTU, u terminu od 15.08.2023.g.

     do 31.08.2023 godine.

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u augustovskom upisnom roku.

IIU prvi razred školske 2023/2024. godine će se upisati  djeca koja do 01.03.2023. godine
imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje Javne ustanove „Prva osnovna škola“ Ilidža  obuhvata ulice
školskog područja:

MZ  Ilidža Centar,  Lužani,  Stup  I ,  Stup II  i  Stupsko brdo.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18,9/22 i 20/22).

 • IV Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole koja se
  dostavlja je:

  • Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024.
  (preuzima se u predškolskoj ustanovi);
  • Cerifikat/uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova (preuzima se u
  predškolskoj ustanovi);
  • Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
  • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (U Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton);
  • CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području.

Dokumentacija se dostavlja skenirana ili fotografisana putem e-maila: posili@bih.net.ba ili lično kod sekretara škole svaki radni dan u terminu od 10:00 do 14:00 sati.

V – O terminu testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem telefona, internet stranice škole ili putem e-maila koji je naveden u obrascu prijave za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024.godinu ili na neki drugi način koji roditelji/staratelji predlože prilikom upisa djeteta (testiranje se može zakazati telefonom ili na drugi prikladan način).

Prilikom testiranja djeteta, roditelji su obavezni predati originalnu dokumentaciju ukoliko to nisu ranije učinili.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/639-575 ili e-mail škole posili@bih.net.ba. Originalni poziv za upis pogledajte klikom OVDJE.