• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Pravilnici

Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
 1. Pravilnik o nostrifikaciji ekvivalenciji inostranih svjedodžbi
 2. Pravilnik o ocjenjivanju,napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja i nastavnika
 3. Pravilnik o polaganju eksterne mature
 4. Pravilnik o ponašanju
 5. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
 6. Pravilnik o pracenju vrednovanju i ocjenjivanju ucenika 24-18
 7. Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama
 8. Pravilnik o radu produženog boravka
 9. Pravilnik o tehnološkom višku
 10. Pravilnik o vlastitim prihodima
 11. Pravilnik o zastiti od pozara
 12. Pravilnik sa kriterijama za prijem radnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama
 13. Izmjena pravilnika o ped. dok. i evidenciji br. 3 – 30.1.2020.
 14. Izmjene i dopune pravila o kućnom redu za sve uposlenike, učenike i posjetioce
 15. Pravila u kućnom redu škole – Izmjene i dopune
 16. Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju
 17. Pravilnik o internoj evaluaciji
 18. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA
 19. Pravilnik o ishrani
 20. Pravilnik o izboru nadležnostima i radu školskih odbora osnovnih škola u KS
 21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilniaka o izboru i imenovanju direktora (strana 2)
 22. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ekskurzijama
 23. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o imenovanju direktora (strana 55)
 24. Pravilnik o izmjenama pravilnika o internoj evaluaciji (strana 6)
 25. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 26. Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije Sl KS 46 08 11 2018
 27. Pravilnik o radu produženog boravka