• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Realizovane radionice u okviru “Filozofije za djecu”

  • Home
  • Realizovane radionice u okviru “Filozofije za djecu”
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Realizovane radionice u okviru “Filozofije za djecu”

Filozofija za djecu ili P4C-a je posebna metoda rada sa djecom koja podrazumijeva razvijanje komunikacijskih, socio-emocionalnih i misaonih vještina djece. Ona, također, njeguje 4 tipa mišljenja:

– brižno razmišljanje, kada učenici pokazuju da dobro slušaju druge i da vrednuju svoj doprinos;
– saradničko razmišljanje, u okviru kojeg učenici pokazuju da misle saradnički kada dobro komuniciraju jedni s drugima i nadograđuju ideje drugih;
– kritičko mišljenje, koje podrazumijeva pružanje dobrih razloga, traženje dokaza, razumijevanje i postizanje opravdanih procjena i kreativno mišljenje, koje podrazumijeva stvaranje veza među pojmovima i predlaganje ideja.

Nastavnica Indira Buljubašić realizovala je dvije radionice Filozofije za djecu.

Odjeljenje VII1 razgovaralo je o temi koju su sami formirali nakon datog stimulusa: Zašto djeca žure da odrastu, a odjeljenje VII4 o temi: Zašto društvo bira nasilje?

Učenicima se ovakav način kritičkog promišljanja veoma dopao, a vjerujemo bio i koristan u jačanju ličnih kompetencija.