• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

STEAM čas iz Tehničke kulture

  • Home
  • STEAM čas iz Tehničke kulture
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
STEAM čas iz Tehničke kulture

STEAM čas u nastavi Tehničke kulture sa svojim učenicima je realizirao nastavnik Jasmin Mujić.

Vodeće/istraživačko pitanje kojim su se bavili bilo je: “Da li se 3D printer može koristiti u mašinskoj tehnici?”
Zahvaljujući učešću u projektu TABLA, za rad sa učenicima na raspolaganju nam je i 3D printer koji nam je, između ostale opreme, obezbijedila NO Save the Children.