• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

STEAM projekat u II1

  • Home
  • STEAM projekat u II1
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
STEAM projekat u II1

Naša kolegica Mirela Brđanin pitala je svoje i naše učenike odjeljenja II1 da li i divlje životinje znaju šta je ljubav.

Učenici su se spremno bacili na istraživanje u okviru međupredmetne korelacije: Bosanski jezik i književnost, Muzička kultura i Moja okolina.

Pogledajte do kakvih su zaključaka došli.

Link za igrokaz “Ježeva kućica”: https://osprvail-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/irma_spirjan_osprvail_edu_ba/EWBenTOnulBGsO4Mcdk9HScBu9AUOvSRDtIq-07-iEfg-A?e=RcEDX2

Link za pjesmicu “Rođendan u šumi”: https://osprvail-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/irma_spirjan_osprvail_edu_ba/EWN8r1HChztIv8pTSkhqvLEB8p-ah3YZWaA3qKucgCc9tw?e=Y4E2Kq