• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

TERMINI POLAGANJA EKSTERNE MATURE

  • Home
  • TERMINI POLAGANJA EKSTERNE MATURE
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
TERMINI POLAGANJA EKSTERNE MATURE

Na osnovu dopisa broj: 11-04-34-3033-6/22 Ministarstva za odgoj i obrzovanje polaganje eksterne mature odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

16.06.2022. godine od 9:00 do 10:00 – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

16.06.2022. godine od 11:00 do 12:00 – Engleski jezik
17.06.2022. godine od 9:00 do 10:00 – Matematika

OSNOVNE INFORMACIJE I KATALOZI

Informaciju vezanu za provođenje eksterne mature za učenike 9. razreda prenosimo u potpunosti sa web stranice Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS objavljenu 15.12.2021. godine.

Cilj eksterne mature je provjera znanja, sposobnosti i vještina stečenih tokom devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. S tim u vezi, pripremljeni su Katalozi zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz sljedećih predmeta:

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost PDF / Interaktivni katalog; https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Ispitni_katalog_za_polaganje_Eksterne_mature_iz_B-H-SJK/index.html

Matematika PDF / Interaktivni katalog;
https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Ispitni_katalog_za_polaganje_Eksterne_mature_iz_Matematike/index.html

Engleski jezik PDF / Interaktivni katalog;
https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Ispitni_katalog_za_polaganje_Eksterne_mature_iz_Egleskog_jezika/index.html

Katalozi obuhvataju najvažnije programske sadržaje iz predmeta, a poslužiti će učenicima kao kvalitetna osnova za nastavak školovanja. Katalog zadataka za polaganje Eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opći ciljevi ispita, struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom devetogodišnje osnovne škole, pravila izrade testa, literatura i zadaci, označeni brojevima od 1 do 200, kao i rješenja zadataka i bodovi za svaki pojedini zadatak.