• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Vršnjačka edukacija -“Stop trgovini ljudima”

  • Home
  • Vršnjačka edukacija -“Stop trgovini ljudima”
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Vršnjačka edukacija -“Stop trgovini ljudima”

U okviru realizacije Plana odgojnog djelovanja, pedagoško- psihološka služba naše škole i ove godine sa učenicima sedmih razreda realizira aktivnosti usmjerene na suprostavljanje trgovini ljudima.

Pedagogica škole ističe da su vršnjački edukatori, Hana Mušić i Hamza Milišić, uspješno motivirali učenike da aktivno učestvuju i veoma ozbiljno prihvate temu, koja je donedavno bila samo predmet šturih medijskih izvještavanja.

Zahvaljujući ideji Ministarstva za odgoj i obrazovanje, tema je od protekle školske godine dobila na publicitetu, te očekujemo da će biti uvrštena u planove rada Odjeljenjskih zajednica za sve uzraste i na način koji je njima prikladan.