• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Za naše maturante: Ako ste neki od prethodnih razreda završili u drugom kantonu ili u inostranstvu

  • Home
  • Za naše maturante: Ako ste neki od prethodnih razreda završili u drugom kantonu ili u inostranstvu
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Za naše maturante: Ako ste neki od prethodnih razreda završili u drugom kantonu ili u inostranstvu

Rok za prijavu učenika za polaganje eksterne mature koji su završili osnovno obrazovanje izvan Kantona Sarajevo, je 9. juni 2023. godine.

Učenici koji su završili osnovnu školu koja radi po nastavnom planu i programu koji su donijeli organi druge države u skladu sa vlastitim propisima, dužni su, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 30/19 i 33/21) i Pravilnikom o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/21), izvršiti ekvivalenciju i nostrifikaciju obrazovnih isprava.

U skladu sa članom 6. i 8. Pravilnika o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi postupak nostrifikacije i ekvivalencije obrazovnih isprava pokreće se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na obrascu N/E 1 koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva, u dijeli Preuzimanje – Zahtjevi i obrasci (Link: https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrasci).

Nakon izvršene ekvivalencije i nostrifikacije, potrebno je da učenici dostave dokumente (Izvod iz matične knjige rođenih, Rješenje o izvršenoj nostrifikaciji i Dokumente/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na takmičenjima, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godini) u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ kako bi se izvršio unos potrebnih podataka u informacioni sistem i kreirao oID učenicima (obrazovni identifikator) koji predstavlja šifru učenika za prijavu na online sistem.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će blagovremeno objaviti na web stranici Odluku o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godini