• Mala aleja 15, 71210 Ilidža

Usvajanje plana nabavke za 2016. godinu

  • Home
  • Usvajanje plana nabavke za 2016. godinu
Shape1 Shape2 Shape3 Shape4 Shape5 Shape6 Shape7 Shape8 Shape9 Shape10
Usvajanje plana nabavke za 2016. godinu

JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA  ILIDŽA

Mala aleja  br.15. Ilidža, tel:033-639-575, fax: 033 639-574 e- mail: posili@bih.net.ba

PLAN JAVNIH NABAVKI

ZA 2016  GODINU

Ilidža, 23.02.2016.godine

Na osnovu člana 17. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH“,(„Sl. glasnik  BiH“, br. 39/14) i člana85 Pravila JU Prva osnovna škola  Ilidža i Odlukom o usvajanju Budžeta KS za 2016.godinu , Školski odbor  na sastanku održanom dana 29.02.2016.,  d o n o s i

PLAN  NABAVKI ZA 2016.GODINU

I

Plan nabavki u JU Prva osnovna škola  Ilidža ( u daljem tekstu: Plan) sačinjen je na   osnovu Odluke o usvajanju Budžeta KS za 2016.godinu  koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo 29.12.2015.

II

Provođenjem postupka javnih nabavki će se osigurati :

  1. Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke
  2. Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci u skladu sa postupcima utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama
  3. Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog tretmana , nediskriminacije i transparentnosti

III

Zakonski osnov  je:

Zakon o javnim nabavkama “,(„Sl. glasnik  BiH“, br. 39/14),

Pravilnik o direktnom sporazumu Škole

IV

Nabavke na koje se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama :

….

Cjelokupan tekst preuzmite ovdje: JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *